Interaktywna edycja i prezentacja danych

Dobry edytor to narzędzie efektywne i wyważone – „dobrze leżące w ręku”. Tylko takie narzędzie jest w stanie pomóc w trudnym zadaniu, jakim jest edycja danych o złożonej strukturze.

Nasze podejście do projektowania edytorów polega na wykorzystaniu „ścisłej” wiedzy na temat struktur w połączeniu z „miękką” obserwacją, dialogiem i empatią. Każdy nowy projekt oprogramowania traktujemy jako wyzwanie z dziedziny interfejsu użytkownika – doceniamy i używamy standardowe, sprawdzone rozwiązania, jednak nie poprzestajemy na nich. Prace rozwojowe i eksperymentalne dotyczące komputerowego interfejsu użytkownika to kierunek aktywności obecny w Simplito od początku istnienia firmy.

Oferujemy Państwu nasze usługi:

– analiza danych i struktur wymagających edycji – w połączeniu z oczekiwaniami odnośnie edytora i środowiska prezentacji.
– Projektowanie procesu edycji i prezentacji zgodnego z istniejącymi w firmie technologiami.
– Implementacja odpowiednich aplikacji w wersji desktop i mobile.

Wykorzystujemy technologie i narzędzia takie jak:

– standardowe i specjalizowane schematy i diagramy charakterystyczne w konkretnych zastosowaniach;
– szkielety 1d, gridowe, drzewiaste, grafowe i przestrzenne;
– standardowe (mysz, klawiatura) i specjalistyczne urządzenia HID;
– DSL (Domain Specific Languages) – dedykowane języki formalne pomagające w opisie cech, zależności i operacji;
– rozpoznawanie obrazów, skanowanie kodów;
– multimedia – dźwięk i video.

 


Przykłady naszych dotychczasowych realizacji:

  • BusinessForecast – edycja i prezentacja statystycznych prognoz biznesowych.
  • Deribit – edycja portfeli inwestycyjnych i prezentacja złożonych danych giełdowych.
  • Klango – edycja tekstu i innych struktur w ramach dźwiękowego interfejsu użytkownika (aplikacje dla osób niewidzących).
  • Rekrutacja Bez CV – edycja landing page w systemie rekrutacyjnym opartym o internetowe video.
  • EduSim – edycja i odtwarzanie interaktywnych treści edukacyjnych, w tym symulacji.
  • BridgeCaddie – edytor strategii brydżowych.
  • Web Mindmaps – edytor map myśli (mindmaps) dostępny w przeglądarce internetowej.
  • HunterSteps – edytor tras wycieczkowych.
  • Gwaranter – kreator zapytań reklamacyjnych, interfejs skanowania paragonów.