Git – ukrywanie zmian

Jeśli z jakiegoś powodu nie chcemy aby pewne zmiany w pliku trafiły do repozytorium git-a (np. gdy nie dotyczą aktualnie rozwiązywanego problemu), a jednocześnie nie chcemy też aby IntelliJ przypominał nam o nich przy każdym commicie, to możemy oznaczyć je tymczasowo jako „niezmienione”:
    git update-index --assume-unchanged <files>
Listę wszystkich oznaczonych w ten sposób plików uzyskamy za pomocą polecenia:
    git ls-files -v | egrep '^[a-z]' | cut -d ' ' -f2
A gdy zajdzie potrzeba, to ustawioną flagę zawsze można zdjąć wykonując:
    git update-index --no-assume-unchanged <files>

Uwaga: wykonanie checkout-u innego brancha skutecznie zresetuje wszelkie ustawienia indeksu.