Privacy-by-design

Podejście Privacy-By-Design to sposób tworzenia systemów (oprogramowania), w którym jednym z głównych założeń jest troska o prywatność i bezpieczeństwo danych. Dbałość o zachowywanie tego założenia jest utrzymywana przez cały okres projektowania i implementacji systemu.

Podejście Privacy-By-Design oparte jest na 7 postulatach:

  • zapobieganie, a nie usuwanie skutków (podejście proaktywne, a nie reaktywne).
  • Prywatność jest „ustawieniem domyślnym”, a nie dodatkową funkcją.
  • Prywatność jest „wbudowana w podstawy” konstruowanego systemu.
  • Prywatność nie może powodować utraty funkcjonalności.
  • Bezpieczeństwo end-to-end – ochrona całej drogi, którą poruszają się dane.
  • Transparentność i czytelność zastosowanych rozwiązań.
  • Szacunek dla użytkownika i jego prywatności.

Zobacz też np. https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy_by_design