Szybki, szyfrowany, zdalny backup – tar, gpg i ssh

Jeżeli chcesz wykonać szybki, szyfrowany, zdalny backup swoich danych, to możesz skorzystać z tar, gpg oraz ssh (i bash).
„tar” pakuje dane w pojedynczy strumień bajtów, „gpg” go szyfruje, a „ssh” zapisuje zaszyfrowany strumień danych w wybranym, zdalnym pliku:

tar cv folder_to_backup | gpg -e -r gpg_user_id | ssh remote.host "cat > folder_backup.tar.gpg"

Uwaga – nie musisz kompresować strumienia „tar”, ponieważ „gpg” robi to w czasie szyfrowania.