Computer Science Lab

Można powiedzieć, że „B+R w dziedzinie oprogramowania” to nasza praca i codzienność. W Simplito doskonale rozumiemy jak ważna jest wiedza i jak istotne dla osiąganych efektów jest gruntowne rozumienie podstaw oraz ich rozwijanie. Dlatego prowadzimy również działalność dydaktyczną oraz naukową – w zakresie takim, na jaki pozwala nam terminarz zobowiązań firmy. Działalność ta jest tematem naszej współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania naszej otwartej oferty szkoleniowej – zainteresowane firmy prosimy o kontakt.

Poniżej zamieszczamy kilka szczegółów naszej działalności w ramach Simplito Computer Science Lab.

  • Jesteśmy autorami kilku prac naukowych, w tym jednej rozprawy doktorskiej. Tematyka prac to informatyka teoretyczna – teoria i modele współbieżności, lingwistyka matematyczna, algorytmika, struktury danych, matematyczne modelowanie polimorficznych typów danych. Przykładowe prace znaleźć można tutaj.
  • Od kilku lat regularnie prowadzimy zajęcia z programowania funkcyjnego. Na zajęciach tych studenci poznają różne zagadnienia z dziedziny programowania (i myślenia) funkcyjnego. Podczas kursu wykorzystujemy głównie język Haskell, jednak uczestnicy projekty zaliczeniowe przygotować mogą przy użyciu innych technologii. Program zajęć jest elastyczny, co roku podlega zmianom, dopasowujemy go do poziomu grupy słuchaczy.
  • Zapraszani jesteśmy również do prowadzenia zajęć z programowania w języku C++ dla studenckiej grupy „z gwiazdką”. Są to specjalistyczne zajęcia przygotowujące słuchaczy do bardzo szybkiego rozwiązywania problemów algorytmicznych przy pomocy języka C++.
  • Co roku opiekujemy się jednym zespołem studenckim w ramach przedmiotu Programowanie Zepołowe. Pomagamy grupie młodych programistów zbudować komunikację wewnętrzną, podział kompetencyjny oraz kalibrujemy dobór narzędzi oraz zakres projektu tak, aby był on realizowalny w ustalonym czasie.
  • Współpracujemy ze studenckim kołem e-biznesu dyskutując o technologiach organizacji transakcji, w tym blockchain.